VELKÁ DERATIZACE J.M.SIEBER | Teplice a Teplicko

DDD | Deratizace – Dezinfekce – Dezinsekce v Teplicích a oblast Teplice

Vosa

Léto je tradičně obdobím, kdy jsou vosy, sršni a další nepříjemný hmyz nejaktivnější. V zahradách navíc nyní začíná dozrávat ovoce, čímž riziko bodnutí ještě narůstá.

S vosími hnízdy se můžeme setkat na zápražích, půdách, v kůlnách nebo altánech. Hmyz může číhat i za okenicemi nebo v poštovních schránkách. Nezřídka vosy objevíme také v dutinách stromů, opuštěných zvířecích norách nebo jinde na zahradě.


Likvidace vosího hnízda je vždy nebezpečná. Základem úspěchu je v tomto případě zejména dostatek klidu a rozvahy.

Obecně platí, že ideální dobou pro likvidaci je pozdní večer nebo brzké ráno, kdy vosy spí a aktivita v okolí hnízda je minimální a nebezpečí bodnutí je proto relativně nízké. Pokud jste však na vosí jed alergičtí, případně si dostatečně nevěříte, doporučujeme kontaktovat naší specializovanou firmu a my je zabijeme. Pokud se však nedostaneme přímo viditelně k hnízdu, můžeme se pokusit vosy zahubit postřikem skrze vlezové otvory, většinou se to povede, ale takové hubení naslepo je BEZ ZÁRUKY.

Co vás kouše?KunaVosa

© 2024 Insion

Telefon:   476 102 813, Bezplatná linka:   800 801 801

Řešíme deratizaci štěnic a jiné havěti nejen na Teplicku, ale v celé oblasti severních Čech. Dále také: